Specifieke risicoanalyse

De werken worden uitgevoerd d.m.v. individuele veiligheidsuitrusting en dit door een team gespecialiseerd en bedreven aan de eisen die gesteld worden aan werken op hoogte. Elke medewerker van Highworks ontvangt dagelijks adequate en precieze instructies, die hem of haar toelaten te werken in een volledige veiligheid zowel voor hemzelf als voor alle aanwezigen op de werf. Onze technieken werden door onze medewerkers reeds met succes toegepast bij talrijke opdrachten.

Genomen maatregels

Gemeenschappelijke en dagelijkse preventie onderhandelingen met de werf- verantwoordelijken.

Toegang verboden in de zone waar er gewerkt wordt en dit voor alle niet betrokken personen.  De risico zones worden afgebakend d.m.v. markeringslint (geel-zwart).  Het materiaal waarmee gewerkt wordt, is steeds vastgemaakt.  Al onze medewerkers zijn verplicht veiligheidshelm en veiligheidsschoenen te dragen bij het betreden van de werf.

De werktechnieken die gebruikt worden, zijn steeds aangepast aan de te voorkomen risico’s en worden correct uitgevoerd door onze teams.

Behalve de fase waarbij men zich in positie hangt, bevindt de uitvoerder zich in een gefixeerde en stabiele positie met behulp van een meelopende valbeveiliger op zijn tweede touw (= veiligheidstouw).  Elke medewerker van Highworks beschikt over zijn eigen veiligheidsuitrusting, die enkel door hemzelf wordt gebruikt. Zo beschikt de gebruiker permanent over ergonomisch en veilig materiaal dat geschikt is voor hem en voor het uit te voeren werk.  Bij het zich in positie brengen of verplaatsen zal de uitvoerder een levenslijn in

Y-vorm met energie-absorber of valstopapparaat gebruiken, evenals de personen van buitenaf verantwoordelijk voor visuele inspectie.

Verankeringspunten:  Volgens norm EN 795 is gepubliceerd in Publicatieblad van E.G. van 12/02/2000.

De verankering moet een minimale valbelasting van 10kN zonder schade kunnen weerstaan.

De verankeringspunten bevinden zich steeds boven de gebruiker. Het systeem omvat twee afzonderlijk verankerde lijnen, waarvan de ene dient om op of uit de werkplek te komen, dan wel als steun (werklijn), terwijl de andere als reserve fungeert (veiligheidslijn).

Werklijn: statisch wit touw 10,5 mm dat dubbel wordt verankerd d.m.v. regelbare verankerings-bandlus, karabijnhaak en achtknoop.

Veiligheidslijn: statisch touw10,5 mm dat dubbel wordt verankerd d.m.v. regelbare verankerings-bandlus, karabijnhaak en achtknoop.

 De werklijn is voorzien van een veilig stijg- en afdaalmechanisme (vb.I’D D20S-Petzl) dat is uitgerust met een zelfblokkerend mechanisme en anti-paniek. De veiligheidslijn is uitgerust met een meelopende valbeveiliger

(vb. ASAP-Petzl.) dat de werknemer in zijn dalende of stijgende beweging volgt.  De werknemers beschikken over en maken gebruik van een geschikt harnas en zitje om te beantwoorden aan de ergonomische vereisten, deze beide worden rechtstreeks verbonden met het afdaalapparaat op de veiligheidslijn.

Veiligheidsankers en bevestigingspunten nodig voor het bevestigen van levenslijn, zekeringtouw en alle andere valbeveiligingen zijn minimum dubbel.

De voorziene bescherming om abrasie van veiligheidstouwen te vermijden, wordt steeds gebruikt.  De gebruikte touwen worden bewaard in beschermingszakken.  De verankeringpunten bevinden zich steeds boven de uitvoerder. De connectoren zijn karabijnhaken en verbindingslussen (mobiel ankerpunt EN-795 klasse B).

Bij eventuele problemen:

Alle medewerkers van Highworks staan in contact met elkaar door middel van een draagbare radio.  Elke medewerker van Highworks is in staat om volledig autonoom een collega te evacueren bij noodgevallen.

Buiten eventuele ander genomen maatregelen, verbinden alle medewerkers van Highworks er zich toe om tijdens de duur van de werken alle vigerende wetten, reglementeringen en normen inzake veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu na te leven.

Dit houdt in dat onder meer de bepalingen van de hierna vermelde teksten worden nageleefd :

  • ARAB/RGPT
  • Codex
  • VLAREM-schikkingen
  • Welzijnswet (04/08/1996)

Instructie en toezicht:

Dhr. Rudy Willekens – Instructor High&Deep.

Diploma’s:

Veiligheid voor operationeel leidinggevende VCA: 29 mei 2001.

  •  Opleiding valbeveiliging (High & Deep): mei 2001.
  •  Opleiding voor gevorderden werken op hoogte & Wetgevende opleiding (High & Deep): 22-23/12/2005.
  •  Opleiding voor Instructor Valbescherming–ER2001-045 « Gebruik Touwtechnieken-PBM »  januari 2005.
  •  Opleiding Hoogwerker(machines) (J. Van Hemelen):  oktober 2008.
  •  IRATA ROPE ACCESS Technician: Serial number 43393  - 11/12/2008.