Restauration & constructions

  • Réparation et protection de constructions en béton 
  • Etanchements
  • Joints d'étanchéité, joints souples
  • Peintures, rénovations et revêtement de façades
Cement oegwerken
Betonherstelling op moeilijk bereikbare plaats
Betonherstelling
Witsteen herstelling
waterwering coating
renovatie van aera
waterwering coating
Elastische voegwerken
Elastische voegwerken
Elastische voegwerken
schilderwerken (industriële)
Verwijderen elastisch voegen