Besloten ruimte & Ex zone

Inspecties en werken van uitéénlopende aard:

  • In besloten ruimtes
  • Binnen (petro) chemische bedrijven
  • In schachten en silo’s
  • In industriële omgeving