Plaatselijk herstellen van betonschade

  • Verwijderen van alle loszittend en gecarboneerd beton.
  • Gecorrodeerd wapeningsstaal manueel ontroesten met staalborstel
  • Dekkend schilderen van wapeningsstaal met anti-corrosie.
  • Installatie van bekisting.
  • Aanbrengen van betonreparatiemortel op de voorbereide ondergrond.
  • De mortel aanbrengen in de gewenste dikte, en vervolgens schuren of gladstrijken.
Foto voor: 
Foto na: